Nieuwjaarsbrief 2015-2016

Printervriendelijke versiePDF versie
Beste klanten,
 
Onze leraar Nederlands van de middelbare school destijds, wees ons herhaaldelijk op het belang van 
de ‘regel van drie’.  Je kreeg altijd meer punten op het examen Nederlandse taal als je zijn 
aanbeveling opvolgde, je kon dan gegarandeerd op zijn goedkeuring, sympathie en waardering 
rekenen.
 
Met deze goede raad in het achterhoofd, zeggen we nu:
Akelei gaat verjongen, vernieuwen en uitbreiden !
 
Toen we 33 jaar terug het besluit namen om een biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf op te 
richten, zonder startkapitaal, maar met heel veel goesting en werkkracht, werden we door zeer vele 
mensen argwanend bekeken.  Het was wel degelijk roeien tegen de stroom in, en menige tegenslag 
kwam op onze weg waardoor ons recht van bestaan op zeer wankele grond gebaseerd was.  Maar de 
werkkracht en het geloof in de toekomst bleken gelukkig sterk genoeg om alle risico’s te overwinnen.
 
Ons bedrijf Akelei groeide in bodemvruchtbaarheid en productievermogen en we pionierden op vele 
domeinen: rechtstreekse verkoop aan de consument, ontwikkeling van bedrijfseigen rassen door 
selectie en zaadteelt, efficiënte mechanisatie.
 
Ondertussen groeide ook de maatschappelijke interesse voor bio.  Doorheen onze gehele carrière 
waren we in de gelegenheid om jongeren (tot 50 jaar) op Akelei mee te laten genieten van de 
teeltervaring en het werken op het veld.  Soms was dat onder de vorm van een stagecontract, 
verbonden met een of andere tuinbouwopleiding. Soms was dat om mensen even op adem te laten 
komen in de zoektocht naar een persoonlijke vervulling.  En meestal was het een combinatie van 
beide.  Maar vergis u niet: het was altijd pittig werken op Akelei.
 
We zijn de tel kwijtgeraakt en ook vele namen zijn ons ontsnapt, maar zeker meer dan honderd 
mensen hebben hier op Akelei een belangrijke tijd van hun leven doorgebracht.  Niet zozeer in tijd, 
maar eerder in intensiteit van ervaring.  Een aantal onder hen is ondertussen zelf boer of boerin 
geworden, met een mooi bedrijf om trots op te zijn.  Anderen bleken niet geroepen tot 
ondernemerschap, maar hebben hier toch veel gezien en geleerd.
 
De ultieme toets waar het wel eens op aan komt als jongeren hier stage lopen voor een langere tijd, 
is de vraag of iemand in staat zou zijn om het bedrijf Akelei verder te zetten, toekomstgericht.  Het 
gaat dan om zowel teelt, mechanisatie, boekhouding, verkoop, reglementering, en nog zovele dingen 
meer, waaronder vooral de goesting. 
 
Welnu, sinds enkele jaren genieten we hier van 2 gouden jongens op het bedrijf die goesting 
combineren met zin voor initiatief en ondernemerschap en de wens tot een gegronde, respectvolle 
en dienstbare inzet.  Dat zijn Kris en Jelle, die beiden hun zinnen gezet hebben op een toekomst voor 
Akelei.  Maar ook Greet, groot in kleine teelten en zaadteelt, wenst haar bekwaamheid nog enkele 
jaren ten dienste te stellen van het geheel.  Het plan is om in 2017 (nog een jaartje) Akelei onder te 
brengen in een cvba structuur om een financieel haalbare overdracht van het bedrijf mogelijk te 
maken voor de jongere generatie.
 
Ikzelf ga me zachtjes terug trekken uit het dagelijkse beleid, afgezien van de ondersteuning waar 
nodig, om me te beperken tot het gewone meewerken.  Daarnaast geef ik ook nog bedrijfsadvies aan 
bio-bedrijven en les in binnen- en verre buitenland.  Dat is meer dan genoeg.
 
Het is natuurlijk fantastisch om te constateren dat dit mogelijk wordt en we zijn dan ook heel erg blij 
dat jongeren bereid zijn zich ten volle te geven voor het mooiste maar tevens het meest uitdagende 
beroep ter wereld, de landbouw.  
 
We zijn ons heel erg bewust van de aard van die uitdaging en we beseffen nu des te meer dat onze 
slaagkans mede gelegen is in de sociale inbedding van de landbouw in de maatschappij.  Of een 
gezonde landbouw in de toekomst nog mogelijk zal zijn, zal mede afhangen van de bereidheid van de 
maatschappij om daarin te participeren.  Gelukkig zijn er her en der in Vlaanderen al vele positieve 
kenteringen ingezet, zoals een bewust koopgedrag van de consument; het vrijkopen van 
landbouwgrond om de investeringslast van de boer te beperken; de sociale interactie van de burger 
met het landbouwbedrijf.
 
Ook Akelei, met zijn nieuwe boeren, zal u wellicht ook te zijner tijd vrijblijvend doch creatief 
uitnodigen tot sociale betrokkenheid.  We nemen nog een jaar de tijd om ons huiswerk te maken en 
we laten ons daarbij ook professioneel begeleiden om de overstap naar een degelijke, waardige en 
frisse vernieuwing toe te werken.  
 
Daarmee blijft ook de ‘regel van drie’ van onze leraar Nederlands nog overeind.
 
We wensen u allen een gelukkig, onbezorgd en vrolijk nieuwjaar !
 
Johan, Greet, Dorien, Krista, Kris, Jelle.